Tiếng Anh
Tiếng Việt

Đây là công cụ dịch tiếng Anh sang tiếng Việt và Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh của TiếngAnh123.

Mời bạn nhập câu tiếng Anh cần dịch sang tiếng Việt vào ô bên dưới rồi nhấn Enter để dịch.Nhấn Enter để dịch
Dịch câu này
Viết câu tiếng Anh bạn muốn dịch sang tiếng Việt sau đó nhấn "Enter" hoặc nút "Dịch câu này" để tra kết quả.
Hệ thống sẽ trả về kết quả, và một vài mẫu tương tự.
Bạn có thể Nhấn vào biểu tượng loa để nghe phát âm mẫu câu bạn vừa dịch.